Mam wielu przyjaciół i tysiące dobrych znajomych; są ludzie, których lubię bardzo i są ludzie, których lubię mniej: ale ponad wszystkimi jest tylko On.


mam-wielu-przyjaciół-i-tysią-dobrych-znajomych-są-ludzie-których-lubię-bardzo-i-są-ludzie-których-lubię-mniej-ale-ponad-wszystkimi-jest-tylko
catherine cooksonmamwieluprzyjaciółtysiącedobrychznajomychludziektórychlubiębardzomniejaleponadwszystkimijesttylkoonmam wieluwielu przyjaciółprzyjaciół ii tysiącetysiące dobrychdobrych znajomychsą ludziektórych lubięlubię bardzobardzo isą ludziektórych lubięlubię mniejale ponadponad wszystkimiwszystkimi jestjest tylkotylko onmam wielu przyjaciółwielu przyjaciół iprzyjaciół i tysiącei tysiące dobrychtysiące dobrych znajomychktórych lubię bardzolubię bardzo ibardzo i sąi są ludziektórych lubię mniejale ponad wszystkimiponad wszystkimi jestwszystkimi jest tylkojest tylko on

Spotykam trzy rodzaje ludzi: tych, którzy mnie potrzebują; tych, których ja potrzebuję i przyjaciół, z którymi lubię przebywać.Niewielu ludzi zdobywa się na to, aby docenić drugiego człowieka - jego wysiłek, pracę, zalety charakteru, itp. Zamiast tego jest mnóstwo narzekania, obgadywania, itp. Dla mnie ważny jest drugi człowiek. Bardzo lubię ludzi - przebywać z nimi, pracować, spędzać wolny czas. Ludzie, których spotyka w życiu wiele wnoszą do mojego życia; wiele się od nich uczę.Nie lubię ludzi, których mi żal.Są ludzie, których życiu na­daje kształt strach przed śmier­cią. I są ludzie, których życiu na­daje kształt ra­dość i za­dowo­lenie z te­go, że żyją. Ci pier­wszi żyjąc umierają; ci drudzy umierając żyją. Wiem, że los może zab­rać mnie jut­ro, ale śmierć jest nieis­totną ewen­tual­nością. Kiedy­kol­wiek przyj­dzie, mam za­miar um­rzeć żyjąc.Gdyby ludzie mówili tylko o sprawach, na których się znają - na świecie byłoby bardzo cicho.Na pozór ob­cy so­bie ludzie, których dzielą set­ki ki­lometrów pot­ra­fią zna­leźć wspólny język i te­maty do rozmów, szyb­ciej niż ludzie, których dzielą je­dynie blo­ki i klat­ki schodowe.