Mam wrażenie, że to hasło obrony Polski jest jak gdyby potężnym łańcuchem, który jest jednym końcem przytwierdzony do Polski. Chodzi o to, ażeby jak najwięcej dłoni chwyciło za łańcuch, trzeba go sobie przerzucić przez ramię i ciągnąć, ciągnąć, chociażby w krzyżach trzeszczało. Aby Polskę pociągnąć wyżej.


mam-wrażenie-że-to-hasło-obrony-polski-jest-jak-gdyby-potężnym-łańcuchem-który-jest-jednym-końcem-przytwierdzony-do-polski-chodzi-o-to
edward Śmigły-rydzmamwrażenieżetohasłoobronypolskijestjakgdybypotężnymłańcuchemktóryjednymkońcemprzytwierdzonydopolskichodzitoażebynajwięcejdłonichwyciłozałańcuchtrzebagosobieprzerzucićprzezramięciągnąćchociażbykrzyżachtrzeszczałoabypolskępociągnąćwyżejmam wrażeniehasło obronyobrony polskipolski jestjest jakjak gdybygdyby potężnympotężnym łańcuchemktóry jestjest jednymjednym końcemkońcem przytwierdzonyprzytwierdzony dodo polskichodzi oażeby jakjak najwięcejnajwięcej dłonidłoni chwyciłochwyciło zaza łańcuchtrzeba gogo sobiesobie przerzucićprzerzucić przezprzez ramięramię ii ciągnąćchociażby ww krzyżachkrzyżach trzeszczałoaby polskępolskę pociągnąćpociągnąć wyżejże to hasłohasło obrony polskiobrony polski jestpolski jest jakjest jak gdybyjak gdyby potężnymgdyby potężnym łańcuchemktóry jest jednymjest jednym końcemjednym końcem przytwierdzonykońcem przytwierdzony doprzytwierdzony do polskiażeby jak najwięcejjak najwięcej dłoninajwięcej dłoni chwyciłodłoni chwyciło zachwyciło za łańcuchtrzeba go sobiego sobie przerzucićsobie przerzucić przezprzerzucić przez ramięprzez ramię iramię i ciągnąćchociażby w krzyżachw krzyżach trzeszczałoaby polskę pociągnąćpolskę pociągnąć wyżej

Ciągnąć długo, ciągnąć silnie, ciągnijmy wszyscy razem. -Charles Dickens
ciągnąć-długo-ągnąć-silnie-ągnijmy-wszyscy-razem
Socjalistycznej Polski, bratniej Polski nie opuścimy w biedzie i nie damy jej skrzywdzić! -Leonid Breżniew
socjalistycznej-polski-bratniej-polski-nie-opuścimy-w-biedzie-i-nie-damy-jej-skrzywdzić
Dusza jest wielobokiem, który leży na jednym boku, lecz nie jest przytwierdzony; pewnego dnia może się zachwiać, przewrócić i upaść na bok inny. -William James
dusza-jest-wielobokiem-który-ży-na-jednym-boku-lecz-nie-jest-przytwierdzony-pewnego-dnia-może-ę-zachwiać-przewróć-i-upaść-na-bok-inny
Fa­cet jest jak gum­ka ... Od cza­su do cza­su mu­si się roz­ciągnąć później zno­wu wra­ca !  -nasia
fa­cet-jest jak gum­ka-od cza­su-do cza­su-mu­ ę-roz­ągnąć-później-zno­wu-wra­ca-