Mam wrażenie, iż niektórym przeszkadzam swoją obec­nością w ich życiu.


mam-wrażenie-iż niektórym-przeszkadzam-swoją-obec­nośą-w ich-życiu
andreemamwrażenieiż niektórymprzeszkadzamswojąobec­nościąw ichżyciumam wrażenieiż niektórym przeszkadzamprzeszkadzam swojąswoją obec­nościąobec­nością w ichw ich życiuiż niektórym przeszkadzam swojąprzeszkadzam swoją obec­nościąswoją obec­nością w ichobec­nością w ich życiuiż niektórym przeszkadzam swoją obec­nościąprzeszkadzam swoją obec­nością w ichswoją obec­nością w ich życiuiż niektórym przeszkadzam swoją obec­nością w ichprzeszkadzam swoją obec­nością w ich życiu

Swoją obec­nością przy­pomi­nasz mi jak dob­rze jeszcze żyć. -AnDree
swoją-obec­nośą-przy­pomi­nasz-mi jak dob­rze-jeszcze-żyć
Niekiedy mam wrażenie, że przeg­rałam swoją walkę o życie, cho­ciaż żyję. -Barbara Rosiek
niekiedy-mam-wrażenie-że przeg­rałam-swoją-walkę-o życie-cho­ciaż-żyję
Imię Samotność Swą obec­nością rani Niep­roszo­ny gość Krys­ty­na Sz. 21.07.2014r. -krysta
imię-samotność-swą-obec­nośą-rani-niep­roszo­ny-gość-krys­ty­na-sz-21072014r
Widząc ból i cier­pienie miewam pew­ne wrażenie... Is­to­ta ludzka, zwierzęce­go zacho­wania obłudna. Woń krwi to za­pach niektórym zna­ny, pełen krzyw­dy, ok­rutny, niezapomniany. -Chemicals
widząc-ból-i cier­pienie-miewam-pew­ne-wrażenie-is­to­-ludzka-zwierzę­go-zacho­wania-obłudna-woń-krwi-to za­pach-niektórym-zna­ny