Mamy wszyscy dosyć religii, aby się w jej imieniu nienawidzić, ale nie mamy jej dosyć, aby kochać jedni drugich.


mamy-wszyscy-dosyć-religii-aby-ę-w-jej-imieniu-nienawidzić-ale-nie-mamy-jej-dosyć-aby-kochać-jedni-drugich
jonathan swiftmamywszyscydosyćreligiiabysięjejimieniunienawidzićaleniemamydosyćkochaćjednidrugichmamy wszyscywszyscy dosyćdosyć religiiaby sięw jejjej imieniuimieniu nienawidzićale nienie mamymamy jejjej dosyćaby kochaćkochać jednijedni drugichmamy wszyscy dosyćwszyscy dosyć religiiaby się wsię w jejw jej imieniujej imieniu nienawidzićale nie mamynie mamy jejmamy jej dosyćaby kochać jednikochać jedni drugichmamy wszyscy dosyć religiiaby się w jejsię w jej imieniuw jej imieniu nienawidzićale nie mamy jejnie mamy jej dosyćaby kochać jedni drugichaby się w jej imieniusię w jej imieniu nienawidzićale nie mamy jej dosyć

...inną rzeczą jest powinne przywiązanie do religii, a inną zapał w jej szerzeniu, ... można ją kochać i wyznawać, a niekoniecznie nienawidzić i tępić tych, którzy jej nie wyznają. -Montesquieu
inną-rzeczą-jest-powinne-przywiązanie-do-religii-a-inną-zapał-w-jej-szerzeniu-można-ją-kochać-i-wyznawać-a-niekoniecznie-nienawidzić
Podejmując ryzyko, pamiętaj o złotym środku między maksymą o
podejmując-ryzyko-pamiętaj-o-złotym-środku-między-maksymą-o-nastawianiu-drugiego-policzka-i-jak-dosyć-to-dosyć
Nie mamy żadnego prawa być niezadowoleni z życia. Jeśli wydaje się nam, że jesteśmy z niego niezadowoleni, znaczy to, że mamy podstawy, aby być niezadowoleni z siebie. -Lew Tołstoj
nie-mamy-żadnego-prawa-być-niezadowoleni-z-życia-jeśli-wydaje-ę-nam-że-jesteśmy-z-niego-niezadowoleni-znaczy-to-że-mamy-podstawy-aby-być
Mamy głowę, aby zarabiać pieniądze i serce, aby je tracić. -Anonim
mamy-głowę-aby-zarabiać-pieniądze-i-serce-aby-tracić
Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich występki, a nie powinniśmy nienawidzić występków na tyle, aby dla nich nienawidzić ludzi. -Augustyn Św
nie-powinniśmy-kochać-ludzi-na-tyle-aby-dla-nich-kochać-ich-występki-a-nie-powinniśmy-nienawidzić-występków-na-tyle-aby-dla-nich-nienawidzić