Manna uznania nie zadawala nas, pożądamy trucizny pochlebstwa.


manna-uznania-nie-zadawala-nas-pożądamy-trucizny-pochlebstwa
marie von ebner - eschenbachmannauznanianiezadawalanaspożądamytruciznypochlebstwamanna uznaniauznania nienie zadawalazadawala naspożądamy truciznytrucizny pochlebstwamanna uznania nieuznania nie zadawalanie zadawala naspożądamy trucizny pochlebstwamanna uznania nie zadawalauznania nie zadawala nasmanna uznania nie zadawala nas

Nie łykaj trucizny tylko dlatego, że stać cię na odtrutkę.Dusza kobieca jest bliska miłości; żyje nią jak najodpowiedniejszą dla siebie manną.Kto domaga się uznania, nie ma żadnych osiągnięć.Niegodziwość pije większą część własnej trucizny.Sztuka wymaga uznania.Sztu­ka wy­maga uznania.