Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo wyżej stawiają od prawdy.


marne-jest-życie-ludzi-którzy-kłamstwo-wyżej-stawiają-od-prawdy
ezopmarnejestżycieludziktórzykłamstwowyżejstawiająodprawdymarne jestjest życieżycie ludziktórzy kłamstwokłamstwo wyżejwyżej stawiająstawiają odod prawdymarne jest życiejest życie ludziktórzy kłamstwo wyżejkłamstwo wyżej stawiająwyżej stawiają odstawiają od prawdymarne jest życie ludziktórzy kłamstwo wyżej stawiająkłamstwo wyżej stawiają odwyżej stawiają od prawdyktórzy kłamstwo wyżej stawiają odkłamstwo wyżej stawiają od prawdy

U ludzi marne słowo jest także potęgą.Cechą wielkich ludzi jest to, że stawiają innym o wiele mniejsze wymagania niż sobie.Kłamstwo jest racjonalniejsze od prawdy - nie każe się domyślać.Niezawodną oznaką prawdy jest prostota i jasność. Kłamstwo zawsze bywa skomplikowane, wymyślne i wielosłowne.Pół prawdy to małe kłamstwo.Każde kłamstwo ma kompleks prawdy.