Marszczymy brwi, bo chcemy złapać szczypczykami jakąś wielką myśl, która się nam wymyka.


marszczymy-brwi-bo-chcemy-złapać-szczypczykami-jakąś-wielką-myśl-która-ę-nam-wymyka
anonimmarszczymybrwibochcemyzłapaćszczypczykamijakąświelkąmyślktórasięnamwymykamarszczymy brwibo chcemychcemy złapaćzłapać szczypczykamiszczypczykami jakąśjakąś wielkąwielką myślktóra sięsię namnam wymykabo chcemy złapaćchcemy złapać szczypczykamizłapać szczypczykami jakąśszczypczykami jakąś wielkąjakąś wielką myślktóra się namsię nam wymykabo chcemy złapać szczypczykamichcemy złapać szczypczykami jakąśzłapać szczypczykami jakąś wielkąszczypczykami jakąś wielką myślktóra się nam wymykabo chcemy złapać szczypczykami jakąśchcemy złapać szczypczykami jakąś wielkązłapać szczypczykami jakąś wielką myśl

Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, którą chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była sądzona przez los.Ilekroć pogląd, myśl lub jakakolwiek tendencja porusza i obejmuje w swoje władanie wielką ilość ludzi, prędzej czy później znajdzie się jednostka, która skoncentruje i oblecze w formułę myśl ogólną, stanie się jej przedstawicielem, teoretykiem i organem.Życie ludzkie jest jak gra w kości. Jeśli nam się nie dostała do rąk ta kość, której chcemy, trzeba się starać jak najlepiej wyzyskać tę, która nam była przez los sądzoną.Zmyślone cudy wywodzą się z naszej pychy, która każe nam wierzyć, że jesteśmy czymś na tyle ważjiym, aby Istota najwyższa burzyła dla nas porządek przyrody; z owej pychy, która sprawia, iż uważamy nasz naród, nasze miasto i naszą armię za bardziej umiłowane przez Bóstwo. Chcemy więc, by Bóg był istotą stronniczą, która nieustannie opowiada się za jednym ze swoich stworzeń przeciwko drugiemu...Musi coś przecież istnieć, jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą.Człowiek posiada to tylko, czego się wyrzeka. To, czego się nie wyrzekamy, wymyka się nam. W tym sensie niczego absolutnie nie można posiadać, jeśli się nie przeszło wpierw przez Boga.