Marze­nia-gdy do­tyka­my cze­goś co nie istnieję.


marze­nia-gdy-do­tyka­my-cze­goś-co nie istnieję
respirermarze­niagdydo­tyka­mycze­gośco nie istniejędo­tyka­my cze­goścze­goś co nie istniejędo­tyka­my cze­goś co nie istnieję

O marze­niach: Doświad­cze­nia z przyszłości. -Marcin Kossek
o marze­niach-doświad­cze­nia-z przyszłoś