Marze­nia po­siadają moc des­truk­cyjną ; mo­je- niszczą rzeczywistość.


marze­nia-po­siadają-moc-­truk­cyjną-mo­-niszczą-rzeczywistość
thrillofitmarze­niapo­siadająmocdes­truk­cyjnąmo­jeniszcząrzeczywistośćmarze­nia po­siadająpo­siadają mocmoc des­truk­cyjnądes­truk­cyjnąmo­jeniszczą rzeczywistośćmarze­nia po­siadają mocpo­siadają moc des­truk­cyjnąmoc des­truk­cyjnąmarze­nia po­siadają moc des­truk­cyjnąpo­siadają moc des­truk­cyjnąmarze­nia po­siadają moc des­truk­cyjną

Kon­tro­lowa­na auto­des­truk­cja to naj­wyższa for­ma rozwoju. -Dr Tawian Stambuła
kon­tro­lowa­na-auto­­truk­cja-to naj­wyższa-for­-rozwoju
Nadzieja nie jest marze­niem, lecz spo­sobem przek­ształca­nia marzeń w rzeczywistość. -Léon-Joseph Suenens
nadzieja-nie jest marze­niem-lecz-spo­sobem-przek­ształca­nia-marzeń-w rzeczywistość
Daw­ne marze­nia to były dob­re marze­nia i choć się nie spełniły cieszę się, że je miałem. -Clint Eastwood
daw­ne-marze­nia-to były-dob­re-marze­nia-i choć ę-nie spełły-cieszę-ę-że  miałem