Marze­nia wy­pełniają pus­tkę nasze­go życia ...


marze­nia-wy­pełniają-pus­tkę-nasze­go-życia
rafikmarze­niawy­pełniająpus­tkęnasze­gożyciamarze­nia wy­pełniająwy­pełniają pus­tkępus­tkę nasze­gonasze­go życiażyciamarze­nia wy­pełniają pus­tkęwy­pełniają pus­tkę nasze­gopus­tkę nasze­go życianasze­go życiamarze­nia wy­pełniają pus­tkę nasze­gowy­pełniają pus­tkę nasze­go życiapus­tkę nasze­go życiamarze­nia wy­pełniają pus­tkę nasze­go życiawy­pełniają pus­tkę nasze­go życia

Niektóre marze­nia, choć niereal­ne, prze­nikają do nasze­go życia. I wte­dy trud­no odróżnić czy to ja­wa czy sen. -opuszczona
niektóre-marze­nia-choć-niereal­ne-prze­nikają-do nasze­go-życia-i wte­dy-trud­no-odróżć-czy-to ja­wa-czy-sen