Marze­nie ko­biety - mieć stopę wąziutką, a żyć na szeroką.


marze­nie-ko­biety- mieć-stopę-wąziutką-a żyć-na szeroką
julian tuwimmarze­nieko­biety miećstopęwąziutkąa żyćna szerokąmarze­nie ko­biety mieć stopęstopę wąziutkąa żyć na szeroką mieć stopę wąziutką

Kobiety lubią mieć stopę wąziutką, a żyć na szeroką. -Julian Tuwim
kobiety-lubią-mieć-stopę-wąziutką-a-żyć-na-szeroką
Marzenie kobiety: mieć stopę wąziutką, a żyć na szerokiej. -Julian Tuwim
marzenie-kobiety-mieć-stopę-wąziutką-a-żyć-na-szerokiej
Żyć tak by mieć dla ko­go żyć. Żyć tak by w chwi­li os­ta­tecznej mieć o kim myśleć. -Ryder
Żyć-tak-by mieć-dla-ko­go-żyć-Żyć-tak-by w chwi­li-os­­tecznej-mieć-o kim-myść
Wszys­tkie ko­biety po­win­ny mieć mężów, ale żaden mężczyz­na nie po­winien mieć żony. -Benjamin Disraeli
wszys­tkie-ko­biety-po­win­ny-mieć-mężów-ale-żaden-mężczyz­na-nie po­winien-mieć-żony
Żyć w związku małżeńskim znaczy: nie mieć nic na wyłączną własność, dawać z siebie wszystko bez reszty, nie mieć żadnej prawdziwej tajemnicy. -Luise Rinser
Żyć-w-związku-łżeńskim-znaczy-nie-mieć-nic-na-wyłączną-własność-dawać-z-siebie-wszystko-bez-reszty-nie-mieć-żadnej-prawdziwej