Marzenia zwykle się spełniają, ale nie tak i nie wtedy, kiedy tego pragniemy...


marzenia-zwykle-ę-spełniają-ale-nie-tak-i-nie-wtedy-kiedy-tego-pragniemy
maria dąbrowskamarzeniazwyklesięspełniająalenietakwtedykiedytegopragniemymarzenia zwyklezwykle sięsię spełniająale nienie taktak ii nienie wtedykiedy tegotego pragniemymarzenia zwykle sięzwykle się spełniająale nie taknie tak itak i niei nie wtedykiedy tego pragniemymarzenia zwykle się spełniająale nie tak inie tak i nietak i nie wtedyale nie tak i nienie tak i nie wtedy

Marzenia zwykle się spełniają, ale nie tak i nie wtedy, kiedy tego pragniemy. -Maria Dąbrowska
marzenia-zwykle-ę-spełniają-ale-nie-tak-i-nie-wtedy-kiedy-tego-pragniemy
Marze­nia zwyk­le się spełniają, ale nie tak i nie wte­dy, kiedy te­go pragniemy. -Maria Dąbrowska
marze­nia-zwyk­ ę-spełniają-ale-nie tak-i nie wte­dy-kiedy-te­go-pragniemy
Trudno w wieku czterdziestu lat robić z siebie symbol seksu. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak tylko zmienić tryb życia. Jestem w wieku, kiedy wreszcie spełniają się marzenia. -Raquel Welch
trudno-w-wieku-czterdziestu-lat-robić-z-siebie-symbol-seksu-w-tej-sytuacji-nie-pozostaje-mi-nic-innego-jak-tylko-zmienić-tryb-życia-jestem-w
Człowiek nie jest nigdy tak piękny, jak wtedy, kiedy prosi o przebaczenie czy kiedy sam przebacza. -Jean Paul
człowiek-nie-jest-nigdy-tak-piękny-jak-wtedy-kiedy-prosi-o-przebaczenie-czy-kiedy-sam-przebacza