Marzenia zwykle się spełniają, ale nie tak i nie wtedy, kiedy tego pragniemy.


marzenia-zwykle-ę-spełniają-ale-nie-tak-i-nie-wtedy-kiedy-tego-pragniemy
maria dąbrowskamarzeniazwyklesięspełniająalenietakwtedykiedytegopragniemymarzenia zwyklezwykle sięsię spełniająale nienie taktak ii nienie wtedykiedy tegotego pragniemymarzenia zwykle sięzwykle się spełniająale nie taknie tak itak i niei nie wtedykiedy tego pragniemymarzenia zwykle się spełniająale nie tak inie tak i nietak i nie wtedyale nie tak i nienie tak i nie wtedy

Marzenia zwykle się spełniają, ale nie tak i nie wtedy, kiedy tego pragniemy...Marze­nia zwyk­le się spełniają, ale nie tak i nie wte­dy, kiedy te­go pragniemy.Kiedy kochamy nie potrzebujemy wiele rozumieć, co się dzieje wokół, bo wtedy wszystko dzieje się w nas samych i wtedy nawet człowiek może zamienić się w wiatr, bo zawsze kiedy kochamy, to pragniemy być lepsi niż jesteśmy.Trudno w wieku czterdziestu lat robić z siebie symbol seksu. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak tylko zmienić tryb życia. Jestem w wieku, kiedy wreszcie spełniają się marzenia.Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.Człowiek nie jest nigdy tak piękny, jak wtedy, kiedy prosi o przebaczenie czy kiedy sam przebacza.