Marzenie to myśli.


marzenie-to-myśli
anonimmarzenietomyślimarzenie to myśli

Marzenie: Marzenie zabiera tyle samo czasu co planowanie.na­rodziło się no­we marzenie, od­ległe marzenie by poznać, a nadzieje się spełniają gdy zmie­rza­my ku ich centrum.Każde marzenie jest proroctwem, każdy żart jest zarodkiem myśli w łonie czasu.Romans - to marzenie człowieka samotnego, a samotność - marzenie człowieka, który ma romans.Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada.Myśli, które przychodzą gromadą, to motłoch. Dobre myśli pojawiają się w małym gronie. Genialne myśli przychodzą same.