Marzyć - Myśleć anonimowo.


marzyć- myść-anonimowo
myslacawierszemmarzyć myślećanonimowo myśleć anonimowo

Naj­bar­dziej chcę się łudzić. Uda­wać, że to ma sens. Zasnąć i obudzić się obok niego. Nie myśleć o ni­kim po­za na­mi. Marzyć, że tak jest. Naj­bar­dziej chcę się łudzić...Trud­niej jest cza­sami nie myśleć, niż myśleć.Cza­sem war­to coś prze­myśleć, a nie tyl­ko po­myśleć o czymś, bo to za mało.Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień.Jeżeli ktoś chce odnieść sukces, musi myśleć. Musi myśleć aż do bólu. Musi Każdy ma prawo marzyć inaczej.