Marzysz o rzeczach wiel­kich, to ci przy­naj­mniej poz­wo­li zro­bić kil­ka małych.


marzysz-o rzeczach-wiel­kich-to  przy­naj­mniej-poz­wo­li-zro­bić-kil­ka-łych
renard julesmarzyszo rzeczachwiel­kichto ci przy­naj­mniejpoz­wo­lizro­bićkil­kamałychmarzysz o rzeczacho rzeczach wiel­kichto ci przy­naj­mniej poz­wo­lipoz­wo­li zro­bićzro­bić kil­kakil­ka małychmarzysz o rzeczach wiel­kichto ci przy­naj­mniej poz­wo­li zro­bićpoz­wo­li zro­bić kil­kazro­bić kil­ka małychto ci przy­naj­mniej poz­wo­li zro­bić kil­kapoz­wo­li zro­bić kil­ka małychto ci przy­naj­mniej poz­wo­li zro­bić kil­ka małych

Marzysz o rzeczach wielkich, to ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka małych. -Renard Jules
marzysz-o-rzeczach-wielkich-to-przynajmniej-pozwoli-zrobić-kilka-łych
Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę. -Terry Pratchett
kiedy-naj­mniej­sze-co mogą- zro­bić-to wszys­tko-wte­dy-naj­gor­sze-co mogą-zro­bić-nag­-przes­­-budzić-grozę
Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan. -Ryder
cza­sem-żeby-zro­bić-porządek-trze­ba-naj­pierw-zro­bić-bałagan