Masowy zalew erotyzmu związanego z podglądactwem telewizyjnym jest oznaką zubożenia wyobraźni erotycznej.


masowy-zalew-erotyzmu-związanego-z-podglądactwem-telewizyjnym-jest-oznaką-zubożenia-wyobraź-erotycznej
umberto ecomasowyzalewerotyzmuzwiązanegopodglądactwemtelewizyjnymjestoznakązubożeniawyobraźnierotycznejmasowy zalewzalew erotyzmuerotyzmu związanegozwiązanego zz podglądactwempodglądactwem telewizyjnymtelewizyjnym jestjest oznakąoznaką zubożeniazubożenia wyobraźniwyobraźni erotycznejmasowy zalew erotyzmuzalew erotyzmu związanegoerotyzmu związanego zzwiązanego z podglądactwemz podglądactwem telewizyjnympodglądactwem telewizyjnym jesttelewizyjnym jest oznakąjest oznaką zubożeniaoznaką zubożenia wyobraźnizubożenia wyobraźni erotycznejmasowy zalew erotyzmu związanegozalew erotyzmu związanego zerotyzmu związanego z podglądactwemzwiązanego z podglądactwem telewizyjnymz podglądactwem telewizyjnym jestpodglądactwem telewizyjnym jest oznakątelewizyjnym jest oznaką zubożeniajest oznaką zubożenia wyobraźnioznaką zubożenia wyobraźni erotycznejmasowy zalew erotyzmu związanego zzalew erotyzmu związanego z podglądactwemerotyzmu związanego z podglądactwem telewizyjnymzwiązanego z podglądactwem telewizyjnym jestz podglądactwem telewizyjnym jest oznakąpodglądactwem telewizyjnym jest oznaką zubożeniatelewizyjnym jest oznaką zubożenia wyobraźnijest oznaką zubożenia wyobraźni erotycznej

Gdy osobowość z silną skłonnością do erotyzmu zderzy się z silnymi uczuciami religijnymi, następuje sublimacja erotyzmu albo zdruzgotanie wiary.Biseksualizm jest ukrytym w rękawie piątym asem amerykańskiej kultury erotycznej.Miłość jest po to, by składać ją w ofierze bożkowi Erotyzmu.Dziedzina erotyzmu nieodłącznie skazana jest na fortele.Najprawdziwszą wielkości oznaką jest nienasycenie.Próżność jest raczej oznaką pokory aniżeli dumy.