Masy szanują rząd tylko dlatego, że nie jest ich dziełem.


masy-szanują-rząd-tylko-dlatego-że-nie-jest-ich-dziełem
joseph de maistremasyszanująrządtylkodlategożeniejestichdziełemmasy szanująszanują rządrząd tylkotylko dlategoże nienie jestjest ichich dziełemmasy szanują rządszanują rząd tylkorząd tylko dlategoże nie jestnie jest ichjest ich dziełemmasy szanują rząd tylkoszanują rząd tylko dlategoże nie jest ichnie jest ich dziełemmasy szanują rząd tylko dlategoże nie jest ich dziełem

Nie dlatego je kocham, że jest grzeczne, tylko dlatego, że jest moje.Klient nie kupuje dlatego, że coś jest w ogóle dobre, tylko dlatego, że jest to dobre właśnie dla niego.Świat zwykł po niebiosa wychwalać ludzi przyzwoitych i hojnych li tylko dlatego, że na ich zgubie żeruje.Świat zwykł po niebiosa wychwalać ludzi przyzwoitych i hojnych i tylko dlatego, że na ich zgubie żeruje.Gdy widzimy zegar albo jakiś inny mechanizm, wyciągamy zgodnie z naszym doświadczeniem wniosek, że jest on dziełem jakiegoś rzemieślnika. Podobnie, skoro widzimy świat, sądzimy, że jest on dziełem jakiejś wyższej istoty.Kocham kobiety nie tylko dlatego, że są kobietami, ale dlatego, że nie są mężczyznami.