masz wszys­tko, ale nie masz ni­kogo jak os­tatni człowiek na ziemi....


masz-wszys­tko-ale-nie masz-­kogo-jak os­tatni-człowiek-na ziemi
wesolutka214maszwszys­tkoalenie maszni­kogojak os­tatniczłowiekna ziemimasz wszys­tkoale nie masznie masz ni­kogoni­kogo jak os­tatnijak os­tatni człowiekczłowiek na ziemiale nie masz ni­kogonie masz ni­kogo jak os­tatnini­kogo jak os­tatni człowiekjak os­tatni człowiek na ziemiale nie masz ni­kogo jak os­tatninie masz ni­kogo jak os­tatni człowiekni­kogo jak os­tatni człowiek na ziemiale nie masz ni­kogo jak os­tatni człowieknie masz ni­kogo jak os­tatni człowiek na ziemi

Jeżeli masz ją [miłość], nie pot­rze­bujesz już nicze­go więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszys­tko co masz, jest bez znaczenia.Uwierz mi Mała, ja na to wszys­tko za­robie sama! Na to wszys­tko co Ty już masz, ale nie przez swój staż. To ro­bota Twoich rodziców, których kiedyś mi­niesz ulicą, nie zwra­cając na nich naj­mniej­szej uwa­gi .-Ma­mo, po czym poz­nać że się zakochałam? -Widzisz kocha­nie, to jest jak z kolorami. -Jak to? -Jest prze­cież mnóstwo ko­lorów i ich od­cieni. A ty masz swój ulu­biony i mogłabyś ry­sować wszys­tko tyl­ko tym ko­lorem. I mieć wszys­tko tyl­ko w tym ko­lorze. Ta­ka właśnie jest miłość.Liczy się nie to, co masz, ale co robisz z tym, co masz.Masz szczęście - jesteś człowiekiem. Róża jest piękna, ale nie wie dlaczego i dla kogo.Jeżeli masz ją, nie potrzebujesz już niczego więcej, a jeżeli jej nie masz, to wszystko co masz, jest bez znaczenia.