Matka, jak Pan Bóg, może kochać wszystkie swe dzieci, każde z osobna i każde najwięcej.


matka-jak-pan-bóg-może-kochać-wszystkie-swe-dzieci-każde-z-osobna-i-każde-najwięcej
zofia kossak - szczucka - szatkowskamatkajakpanbógmożekochaćwszystkieswedziecikażdeosobnanajwięcejjak panpan bógmoże kochaćkochać wszystkiewszystkie sweswe dziecikażde zz osobnaosobna ii każdekażde najwięcejjak pan bógmoże kochać wszystkiekochać wszystkie swewszystkie swe dziecikażde z osobnaz osobna iosobna i każdei każde najwięcejmoże kochać wszystkie swekochać wszystkie swe dziecikażde z osobna iz osobna i każdeosobna i każde najwięcejmoże kochać wszystkie swe dziecikażde z osobna i każdez osobna i każde najwięcej

Nie każde­mu dał Pan Bóg rodzić się puchaczem.Myślisz, że wspom­nienie roz­bi­te na ty­siąc ka­wałków przes­ta­je być wspom­nieniem? A może ma się wte­dy za­miast jed­ne­go ty­siąc wspom­nień? Jeśli tak, to myślisz, że te­raz każde z te­go ty­siąca będzie bo­lało z osobna? Odmienny obraz każde widzi oko i każde ucho inny słyszy śpiew, a każde serce, gdy wejrzeć głęboko, ukaże własną sromotę i grzech. Diabły ukryte pod ludzkim przebraniem na koniec piekieł zasiedlą podziemia, lecz dobroć, przyjaźń i miłość powstanie z dna serca biednego stworzenia.Każde życie sta­nowi dla każde­go całe 100%.każde słowa każde myśli przyb­liżają nas do poz­na­nia siebie nawzajem Najpiękniejsza i najbardziej kusząca kobieta może być zimną jak ryba i kochać swoje dzieci jak pelikan.