Matka nigdy nie odchodzi od kołyski, ani od Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka.


matka-nigdy-nie-odchodzi-od-kołyski-ani-od-kalwarii-ani-od-grobu-swojego-dziecka
stefan wyszyński kardmatkanigdynieodchodziodkołyskianikalwariigrobuswojegodzieckamatka nigdynigdy nienie odchodziodchodzi odod kołyskiani odod kalwariiani odod grobugrobu swojegoswojego dzieckamatka nigdy nienigdy nie odchodzinie odchodzi ododchodzi od kołyskiani od kalwariiani od grobuod grobu swojegogrobu swojego dzieckamatka nigdy nie odchodzinigdy nie odchodzi odnie odchodzi od kołyskiani od grobu swojegood grobu swojego dzieckamatka nigdy nie odchodzi odnigdy nie odchodzi od kołyskiani od grobu swojego dziecka

Ani kamienne wieże, ani mury / Z kowanej miedzi, ni podziemia stęchłe, / Ani ciężary łańcuchów / Nie podołają nigdy sile ducha. -William Shakespeare
ani-kamienne-wieże-ani-mury-z-kowanej-miedzi-podziemia-stęchłe-ani-ężary-łańcuchów-nie-podołają-nigdy-sile-ducha
Prawdę swą należy mówić głośno, nie schlebiając ani rzeczom, ani wypadkom, ani stosunkom, ani ideom. -Stefan Żeromski
prawdę-swą-należy-mówić-głośno-nie-schlebiając-ani-rzeczom-ani-wypadkom-ani-stosunkom-ani-ideom
Moja matka nie umiała ani czytać, ani pisać. Umiała jedynie liczyć pieniądze. -Frida Kahlo
moja-matka-nie-umiała-ani-czytać-ani-pisać-umiała-jedynie-liczyć-pieniądze
Przychodzi taka pora, kiedy nie żądasz niczego. Ani ust, ani uśmiechu, ani miękkich ramion, ani oddechu jej obecności. Wystarcza, że ona jest. -Antoine De Saint - Exupery
przychodzi-taka-pora-kiedy-nie-żądasz-niczego-ani-ust-ani-uśmiechu-ani-miękkich-ramion-ani-oddechu-jej-obecnoś-wystarcza-że-ona-jest
Nigdy nikomu, ani na żądanie, ani na prośby niczyje, nie podam trucizny. -Hipokrates
nigdy-nikomu-ani-na-żądanie-ani-na-prośby-niczyje-nie-podam-trucizny
Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu. -Confiteor Przybyszewski
artysta-nie-jest-sługą-ani-kierownikiem-nie-należy-ani-do-narodu-ani-do-świata-nie-służy-żadnej-idei-ani-żadnemu-społeczeństwu