Matka, to nie ktoś, na kim można się oprzeć, ale ktoś, kto uczy, jak się obchodzić bez oparcia.


matka-to-nie-ktoś-na-kim-można-ę-oprzeć-ale-ktoś-kto-uczy-jak-ę-obchodzić-bez-oparcia
dorothy fishermatkatoniektośnakimmożnasięoprzećalektouczyjakobchodzićbezoparcianie ktośna kimkim możnamożna sięsię oprzećale ktośkto uczyjak sięsię obchodzićobchodzić bezbez oparciana kim możnakim można sięmożna się oprzećjak się obchodzićsię obchodzić bezobchodzić bez oparciana kim można siękim można się oprzećjak się obchodzić bezsię obchodzić bez oparciana kim można się oprzećjak się obchodzić bez oparcia

Miłość to ktoś, z kim się chcesz zestarzeć, bez kogo nie możesz żyć. -Erich Maria Remarque
miłość-to-ktoś-z-kim-ę-chcesz-zestarzeć-bez-kogo-nie-możesz-żyć
Wyborca: ktoś, kto cieszy się z świętego przywileju prawa oddania swego głosu na kogoś, kogo ktoś inny dla niego wybrał. -Ambrose Gwinett Bierce
wyborca-ktoś-kto-cieszy-ę-z-świętego-przywileju-prawa-oddania-swego-głosu-na-kogoś-kogo-ktoś-inny-dla-niego-wybrał
Przy­jaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć. -Ralph Waldo Emerson
przy­jaciel- ktoś-przed-kim-można-głośno-myść