Me­ta, nie start, mówi co kto wart.


me­-nie start-mówi-co kto-wart
tadeusz fangratme­tanie startmówico ktowartmówi co ktoco kto wartmówi co kto wart

Meta: Meta nie start, mówi co kto wart.Dobry start tynfa wart.Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.Kto kocha, ten czuć po­winien i przeczu­wać, a kto nie od­gadnie ser­ca ko­biety - ten go nie wart.Kto kocha, ten czuć powinien i przeczuwać, a kto nie odgadnie serca kobiety – ten go nie wart.