Me­teory: je­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na Ziemi.


me­teory-­dyne-nap­rawdę-ob­-ciała-na ziemi
julian tuwimme­teoryje­dynenap­rawdęob­ceciałana ziemije­dyne nap­rawdęnap­rawdę ob­ceob­ce ciałaciała na ziemije­dyne nap­rawdę ob­cenap­rawdę ob­ce ciałaob­ce ciała na ziemije­dyne nap­rawdę ob­ce ciałanap­rawdę ob­ce ciała na ziemije­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na ziemi

Je­dyne na co tak nap­rawdę ma­my wpływ, to to, co się dzieje w naszej głowie. -Ryder
je­dyne-na co tak-nap­rawdę-­my-wpływ-to to-co ę-dzieje-w naszej-głowie
Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować. -Terry Pratchett
jeśli ę-wie-cze­go-in­-nap­rawdę-ale-tak-nap­rawdę-pragną-można-­mi-pokierować
Nie ro­zumiem, cze­mu ludzie boją się cmen­tarzy. Tak nap­rawdę to je­dyne miej­sce, które­go mie­szkańcy nie mogą ni­komu zro­bić krzywdy. -Carlo Frabetti
nie-ro­zumiem-cze­mu-ludzie-boją ę-cmen­tarzy-tak nap­rawdę-to ­dyne-miej­sce-które­go-mie­szkańcy-nie mogą-­komu-zro­bić