Me pozwól, by inni poznali cię lepiej niż ty sam.


me-pozwól-by-inni-poznali-ę-lepiej-ż-ty-sam
james allenmepozwólbyinnipoznalicięlepiejniżtysamme pozwólby inniinni poznalipoznali cięcię lepiejlepiej niżniż tyty samby inni poznaliinni poznali ciępoznali cię lepiejcię lepiej niżlepiej niż tyniż ty samby inni poznali cięinni poznali cię lepiejpoznali cię lepiej niżcię lepiej niż tylepiej niż ty samby inni poznali cię lepiejinni poznali cię lepiej niżpoznali cię lepiej niż tycię lepiej niż ty sam

Musisz nauczyć się zasad gry. A potem - grać lepiej niż wszyscy inni. You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone.Jesteś powołaniem, czy inni cię powołali? Jeśli powołali cię inni, to znaczy, że byłeś w jakiś sposób zniewolony.Chcesz być szczęśliwym – pozwól, by inni byli z tobą szczęśliwiKobiety znają nas lepiej niż my kobiety, często lepiej niż my samych siebie.Lepiej gdy cię zaczepią z tyłu, a przeproszą z przodu, niż gdyby ci się to nigdy nie zdarzyło.Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać