Melodia - jedyna forma muzyki; bez melodii muzyka niemożebna, a muzyka i melodia nierozłączne.


melodia-jedyna-forma-muzyki-bez-melodii-muzyka-niemożebna-a-muzyka-i-melodia-nierozłączne
ryszard wagnermelodiajedynaformamuzykibezmelodiimuzykaniemożebnamelodianierozłącznemelodiajedynajedyna formaforma muzykibez melodiimelodii muzykamuzyka niemożebnamuzyka ii melodiamelodia nierozłącznejedyna formajedyna forma muzykibez melodii muzykamelodii muzyka niemożebnaa muzyka imuzyka i melodiai melodia nierozłącznejedyna forma muzykibez melodii muzyka niemożebnaa muzyka i melodiamuzyka i melodia nierozłącznea muzyka i melodia nierozłączne

Muzyka ziemska jest odbiciem muzyki sfer. -Pitagoras
muzyka-ziemska-jest-odbiciem-muzyki-sfer
Muzyka - to jest wyłom, przez który dusza, jak więzień z więzienia leci czasem w regiony wolności. Muzyka - to córa wszystkich muz. -Stefan Żeromski
muzyka-to-jest-wyłom-przez-który-dusza-jak-więzień-z-więzienia-leci-czasem-w-regiony-wolnoś-muzyka-to-córa-wszystkich-muz
Autentyczne słuchanie muzyki zakłada ciszę jako stan normalny. Gdzie całymi dniami gra muzyka. -Anonim
autentyczne-słuchanie-muzyki-zakłada-ciszę-jako-stan-normalny-gdzie-całymi-dniami-gra-muzyka
Sprawiedliwość wojskowa ma się tak do sprawiedliwości, jak muzyka wojskowa do muzyki. -Georges Clemenceau
sprawiedliwość-wojskowa-ę-tak-do-sprawiedliwoś-jak-muzyka-wojskowa-do-muzyki
heavy-metal-muzyka-okrutna-death-metal-muzyka-śmiertelna-dla-słuchacza
Dobra myśl bez panien, muzyka bez trunku, nauka bez dostatku - małej wagi -Jan Żabczyc
dobra-myśl-bez-panien-muzyka-bez-trunku-nauka-bez-dostatku-łej-wagi