Meteory: jedyne naprawdę obce ciała na Ziemi.


meteory-jedyne-naprawdę-obce-ciała-na-ziemi
julian tuwimmeteoryjedynenaprawdęobceciałanaziemijedyne naprawdęnaprawdę obceobce ciałaciała nana ziemijedyne naprawdę obcenaprawdę obce ciałaobce ciała naciała na ziemijedyne naprawdę obce ciałanaprawdę obce ciała naobce ciała na ziemijedyne naprawdę obce ciała nanaprawdę obce ciała na ziemi

Dla kobiety jedyne naprawdę wygodne miejsce do płaczu to pierś mężczyzny.Miłość to największe i jedyne bogactwo na ziemi.Miłość jest to największe i jedyne bogactwo na ziemi.Me­teory: je­dyne nap­rawdę ob­ce ciała na Ziemi.Człowiek to jedyne zwierzę które się rumieni. I jedyne, które ma za co.Kiedy się żyje jak zwierzę, z nosem przy ziemi, trzeba mieć swój kącik kłamstwa, w którym można nasycić się tym wszystkim, czego nigdy nie posiądzie się naprawdę.