Mi­jają dni i no­ce, wieki zak­wi­tają jak kwiaty. A ty naucz się czekać.


mi­jają-dni-i no­-wieki-zak­wi­tają-jak kwiaty-a ty naucz ę-czekać
rabindranath tagoremi­jajądnii no­cewiekizak­wi­tająjak kwiatya ty naucz sięczekaćmi­jają dnidni i no­cewieki zak­wi­tajązak­wi­tają jak kwiatya ty naucz się czekaćmi­jają dni i no­cewieki zak­wi­tają jak kwiaty

Każdy dzień ciągnie się przez całe wieki, co jest dziw­ne, po­nieważ dni – w liczbie mno­giej – mi­jają w pędzie. -Terry Pratchett
każdy-dzień-ągnie ę-przez-całe-wieki-co jest dziw­ne-po­nieważ-dni-w liczbie-mno­giej-mi­jają-w pędzie
Ko­biety- za­nim się zas­ta­nowią czy coś chcą mi­jają wieki, a jak już wiedzą, że chcą, wszys­tko się zmienia i zno­wu jest prob­lem w pos­ta­ci myśle­nia co zrobić…  -ducati7
ko­biety-za­nim ę-zas­­nowią-czy-coś-chcą-mi­jają-wieki-a jak już-wiedzą-że chcą-wszys­tko ę-zmienia-i zno­wu-jest prob­lem
Sa­mot­ność jest jak ogród, w którym dusza usycha, a kwiaty przes­tają pachnieć. -Marc Levy
sa­­ność-jest jak ogród-w którym dusza-usycha-a kwiaty-przes­tają-pachnieć
mój kot ma ciepłe łapki mały przytulaśny za­kochał się w pięknej panterce kwiaty zak­witły ciepłymi barwami słońce jest ciepłe a ty na mnie co i co na mnie two­je serce?  -topaz
mój-kot- ciepłe-łapki-ły-przytulaśny-za­kochał ę-w pięknej-panterce-kwiaty-zak­witły-ciepłymi-barwami-słoń-jest ciepłe-a