Mi­liony, mi­liony gwiazd. I księżyc. Pełnia księżyca...A te­raz idź już.


mi­liony-mi­liony-gwiazd-i księżyc-pełnia księżycaa-te­raz-idź-już
agusia96mi­lionymi­lionygwiazdi księżycpełnia księżycaate­razidźjużmi­liony gwiazdpełnia księżycaa te­razte­raz idźidź jużpełnia księżycaa te­raz idźte­raz idź jużpełnia księżycaa te­raz idź już

`To spoj­rze­nie, które przyćmiewa wszys­tkie in­ne. Jest cza­rujące, pełne blas­ku, i miłości. Oczy pochłaniające wszys­tkie słoneczne pro­mienie, i mi­liony gwiazd. -bluecaffe
`to-spoj­rze­nie-które-przyćmiewa-wszys­tkie-in­ne-jest cza­rują-pełne-blas­ku-i miłoś-oczy-pochłaniają-wszys­tkie-słoneczne
Jes­tem roz­bi­ta jak kryształ, na mi­liony cząsteczek. I jak się te­raz pozbierać?  -KICIA1
jes­tem-roz­bi­-jak kryształ-na-mi­liony-cząsteczek-i-jak ę-te­raz-pozbierać 
Otacza go lud Mi­liony osób wokół A on samotny  -Taiyono Kudarashi
otacza-go lud-mi­liony-osób-wokół-a-on samotny 
W głowie mi­liony py­tań bez odpowiedzi. Dlacze­go?? cze­mu?? Kto na nie odpowie??  -stokrotka123
w głowie-mi­liony-py­ń-bez-odpowiedzi-dlacze­go-cze­mu-kto-na nie odpowie