między czułością wy­bucha pożar ciała czas ukojenia 


między-czułośą-wy­bucha-pożar-ciała-czas-ukojenia 
bez.odwagimiędzyczułościąwy­buchapożarciałaczasukojenia między czułościączułością wy­buchawy­bucha pożarpożar ciałaciała czasczas ukojenia między czułością wy­buchaczułością wy­bucha pożarwy­bucha pożar ciałapożar ciała czasciała czas ukojenia między czułością wy­bucha pożarczułością wy­bucha pożar ciaławy­bucha pożar ciała czaspożar ciała czas ukojenia między czułością wy­bucha pożar ciałaczułością wy­bucha pożar ciała czaswy­bucha pożar ciała czas ukojenia 

Zat­rzy­mał się czas Se­kun­dy ukojenia Zadowolenie 13.03.2015. றiℓℓ... -mill
zat­rzy­ł ę-czas-se­kun­dy-ukojenia-zadowolenie-13032015-றiℓℓ
His­to­ria sta­ra jak Kraków Kiedy król Krak postępo­wy nad czas Sta­wił ławy tuszy dla kra­kus­kich mas, Lud tusze pożarł, Spra­wił pożar I w odin czas ławą poszedł w gaz. -awatar
his­to­ria-sta­ra-jak kraków-kiedy-król-krak-postępo­wy-nad-czas-sta­wił-ławy-tuszy-dla-kra­kus­kich-mas-lud-tusze-pożarł-spra­wił
Klep­sydrą ciała od­mie­rzam czas ty­kają wskazówki każdą minutą do­ceniam dotyk bijący na alarm wy­bijam czas szu­mią w głowie bąbelki szampana  -sprajtka
klep­sydrą-ciała-od­mie­rzam-czas-ty­kają-wskazówki-każdą-minutą-do­ceniam-dotyk-bijący-na alarm-wy­bijam-czas-szu­mią-w głowie
Jeśli musisz wybrać między czystością ciała a czystością duszy, pamiętaj że jedno nie wyklucza drugiego. -Winston Groom
jeśli-musisz-wybrać-między-czystośą-ciała-a-czystośą-duszy-pamiętaj-że-jedno-nie-wyklucza-drugiego