Między dobrymi wszystko dobrze się układa.


między-dobrymi-wszystko-dobrze-ę-układa
cyceronmiędzydobrymiwszystkodobrzesięukładamiędzy dobrymidobrymi wszystkowszystko dobrzedobrze sięsię układamiędzy dobrymi wszystkodobrymi wszystko dobrzewszystko dobrze siędobrze się układamiędzy dobrymi wszystko dobrzedobrymi wszystko dobrze sięwszystko dobrze się układamiędzy dobrymi wszystko dobrze siędobrymi wszystko dobrze się układa

Doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty.Teraźniejszość to stan między dawnymi dobrymi czasami i piękniejszą przyszłością.Między dob­ry­mi wszys­tko dob­rze się układa.Nie wy­magam tak wiele, ale na­wet te­mu wyz­wa­niu się nie po­dołałaś, to nie dziw się że między na­mi się nie układa.Zaczynaj razem z dobrymi ludźmi. Wyłóż im reguły gry, bądź z nimi w ciągłym kontakcie, motywuj ich i nagradzaj. Jeżeli wszystko to będziesz czynił sprawnie, nie może ci się nie udaćWszystko dobre, co się dobrze kończy.