Między dobrymi wszystko dobrze się układa.


między-dobrymi-wszystko-dobrze-ę-układa
cyceronmiędzydobrymiwszystkodobrzesięukładamiędzy dobrymidobrymi wszystkowszystko dobrzedobrze sięsię układamiędzy dobrymi wszystkodobrymi wszystko dobrzewszystko dobrze siędobrze się układamiędzy dobrymi wszystko dobrzedobrymi wszystko dobrze sięwszystko dobrze się układamiędzy dobrymi wszystko dobrze siędobrymi wszystko dobrze się układa

Doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty. -Arystoteles
doskonała-przyjaźń-rodzi-ę-między-dobrymi-oraz-między-tymi-co-osiągnęli-jednoczący-stopień-cnoty
Teraźniejszość to stan między dawnymi dobrymi czasami i piękniejszą przyszłością. -Anonim
teraźniejszość-to-stan-między-dawnymi-dobrymi-czasami-i-piękniejszą-przyszłośą
Między dob­ry­mi wszys­tko dob­rze się układa. -Cyceron
między-dob­ry­mi-wszys­tko-dob­rze ę-układa
Nie wy­magam tak wiele, ale na­wet te­mu wyz­wa­niu się nie po­dołałaś, to nie dziw się że między na­mi się nie układa. -Maciei
nie-wy­magam-tak-wiele-ale-na­wet-te­mu-wyz­wa­niu ę-nie po­dołałaś-to nie dziw ę-że między-na­mi ę-nie układa
Zaczynaj razem z dobrymi ludźmi. Wyłóż im reguły gry, bądź z nimi w ciągłym kontakcie, motywuj ich i nagradzaj. Jeżeli wszystko to będziesz czynił sprawnie, nie może ci się nie udać -Lee Iacocca
zaczynaj-razem-z-dobrymi-ludźmi-wyłóż-im-reguły-gry-bądź-z-nimi-w-ągłym-kontakcie-motywuj-ich-i-nagradzaj-jeżeli-wszystko-to-będziesz