Między duchem a materią pośredniczy matematyka.


między-duchem-a-materią-pośredniczy-matematyka
hugo dyonizy steinhausmiędzyduchemmateriąpośredniczymatematykamiędzy duchemmaterią pośredniczypośredniczy matematykaduchem a materiąa materią pośredniczymaterią pośredniczy matematykamiędzy duchem a materiąduchem a materią pośredniczya materią pośredniczy matematykamiędzy duchem a materią pośredniczyduchem a materią pośredniczy matematyka

Czysta matematyka. A zera? -Anonim
czysta-matematyka-a-zera