Między jedną miłością a drugą trzeba, dla przyzwoitości, przebyć kwarantannę z trzecią.


między-jedną-miłośą-a-drugą-trzeba-dla-przyzwoitoś-przebyć-kwarantannę-z-trzecią
charles baudelairemiędzyjednąmiłościądrugątrzebadlaprzyzwoitościprzebyćkwarantannętrzeciąmiędzy jednąjedną miłościądrugą trzebadla przyzwoitościprzebyć kwarantannękwarantannę zz trzeciąmiędzy jedną miłościąmiłością a drugąa drugą trzebaprzebyć kwarantannę zkwarantannę z trzeciąjedną miłością a drugąmiłością a drugą trzebaprzebyć kwarantannę z trzeciąmiędzy jedną miłością a drugąjedną miłością a drugą trzeba

Jedna trzecia ludzi w Ameryce chce schudnąć, jedna trzecia pragnie utyć, a jedna trzecia jeszcze się nie ważyła.Mężczyzna stworzył dwie moralności: jedną dla siebie, jedną dla ciebie; jedną, która pozwala mu na kochanie wszystkich kobiet i drugą, która tobie pozwala na kochanie tylko jednego mężczyzny w zamian za odebranie ci na wieki wolności.Miłość ojczyzny nie pogardza miłością kobiety, owszem jedna zaleca drugą.Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci i wielka jest różnica między nimi.Chętniej rozsądzam sprawy między wrogami niż między przyjaciółmi, bo z przyjaciół w każdym razie jedna strona stanie się moim wrogiem, z wrogów jedna ze stron przyjacielem.Aby przebyć tysiąc mil, trzeba zrobić pierwszy krok