Między kobiecym tak i nie, zaledwie koniec igły zmieścić się może.


między-kobiecym-tak-i-nie-zaledwie-koniec-igły-zmieść-ę-może
miguel de cervantesmiędzykobiecymtakniezaledwiekoniecigłyzmieścićsięmożemiędzy kobiecymkobiecym taktak ii niezaledwie konieckoniec igłyigły zmieścićzmieścić sięsię możemiędzy kobiecym takkobiecym tak itak i niezaledwie koniec igłykoniec igły zmieścićigły zmieścić sięzmieścić się możemiędzy kobiecym tak ikobiecym tak i niezaledwie koniec igły zmieścićkoniec igły zmieścić sięigły zmieścić się możemiędzy kobiecym tak i niezaledwie koniec igły zmieścić siękoniec igły zmieścić się może

Są tak wielkie uczucia, że małe serce ludzkie nie może ich zmieścić i cierpi nad tym. -Maria Meiedźwiecka
są-tak-wielkie-uczucia-że-łe-serce-ludzkie-nie-może-ich-zmieść-i-cierpi-nad-tym
Jeden kogut na dziesięć kur starczy, ale dziesięciu mężów zaledwie jedną białogłowę ukontentować może. -Giovanni Boccaccio
jeden-kogut-na-dziesięć-kur-starczy-ale-dziesięciu-mężów-zaledwie-jedną-białogłowę-ukontentować-może
Komputery pzyszłości będą miały zapewne tylko 1000 lamp próżniowych i być może będą ważyły zaledwie półtorej tony. Popula Mechanic. -Anonim
komputery-pzyszłoś-będą-miały-zapewne-tylko-1000-lamp-próżniowych-i-być-może-będą-ważyły-zaledwie-półtorej-tony-popula-mechanic