Między kobietą a mężczyzną jest wieczna walka, w której kobieta lubi być pokonana, ale nie upokorzona, wtedy go kocha. Zwyciężona i upokorzona nienawidzi i mści się.


między-kobietą-a-mężczyzną-jest-wieczna-walka-w-której-kobieta-lubi-być-pokonana-ale-nie-upokorzona-wtedy-go-kocha-zwyciężona-i-upokorzona
kazimierz poświatmiędzykobietąmężczyznąjestwiecznawalkaktórejkobietalubibyćpokonanaalenieupokorzonawtedygokochazwyciężonaupokorzonanienawidzimścisięmiędzy kobietąmężczyzną jestjest wiecznawieczna walkaw którejktórej kobietakobieta lubilubi byćbyć pokonanaale nienie upokorzonawtedy gogo kochazwyciężona ii upokorzonaupokorzona nienawidzinienawidzi ii mścimści siękobietą a mężczyznąa mężczyzną jestmężczyzną jest wiecznajest wieczna walkaw której kobietaktórej kobieta lubikobieta lubi byćlubi być pokonanaale nie upokorzonawtedy go kochazwyciężona i upokorzonai upokorzona nienawidziupokorzona nienawidzi inienawidzi i mścii mści się

Kobieta powinna zawsze pozostać kobietą, ale nie musi, a mężczyzna, który nie jest mężczyzną jest już niczym... -Brigitte Bardot
kobieta-powinna-zawsze-pozostać-kobietą-ale-nie-musi-a-mężczyzna-który-nie-jest-mężczyzną-jest-już-niczym
Jest różnica między kobietą, która kocha a kobietą, która się jedynie kochać pozwala. -Alfons Daudet
jest-różnica-między-kobietą-która-kocha-a-kobietą-która-ę-jedynie-kochać-pozwala
Kobieta nie znosi zazdrosnego mężczyzny, którego nie kocha, ale wścieka się, gdy mężczyzna którego kocha nie jest zazdrosny. -Ninon De Lenclos
kobieta-nie-znosi-zazdrosnego-mężczyzny-którego-nie-kocha-ale-wścieka-ę-gdy-mężczyzna-którego-kocha-nie-jest-zazdrosny
Każda kobieta kocha bardziej niż kocha mężczyzna, ale ze wstydu ukrywa miłosną mękę, choć ją uwielbia. -Nonnus
każda-kobieta-kocha-bardziej-ż-kocha-mężczyzna-ale-ze-wstydu-ukrywa-miłosną-mękę-choć-ją-uwielbia