Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica jak między aniołem a diabłem.


między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-a-diabłem
henryk sienkiewiczmiędzypocałowaniemwielkiejmiłościpopędukrwijesttakaróżnicajakmiędzyaniołemdiabłemmiędzy pocałowaniempocałowaniem zz wielkiejwielkiej miłościpocałowaniem zz popędupopędu krwikrwi jestjest takataka różnicaróżnica jakjak międzymiędzy aniołemmiędzy pocałowaniem zpocałowaniem z wielkiejz wielkiej miłościmiłości a pocałowaniema pocałowaniem zpocałowaniem z popęduz popędu krwipopędu krwi jestkrwi jest takajest taka różnicataka różnica jakróżnica jak międzyjak między aniołemaniołem a diabłemmiędzy pocałowaniem z wielkiejpocałowaniem z wielkiej miłościwielkiej miłości a pocałowaniemmiłości a pocałowaniem za pocałowaniem z popędupocałowaniem z popędu krwiz popędu krwi jestpopędu krwi jest takakrwi jest taka różnicajest taka różnica jaktaka różnica jak międzyróżnica jak między aniołemmiędzy aniołem a diabłemmiędzy pocałowaniem z wielkiej miłościz wielkiej miłości a pocałowaniemwielkiej miłości a pocałowaniem zmiłości a pocałowaniem z popędua pocałowaniem z popędu krwipocałowaniem z popędu krwi jestz popędu krwi jest takapopędu krwi jest taka różnicakrwi jest taka różnica jakjest taka różnica jak międzytaka różnica jak między aniołemjak między aniołem a diabłem

Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica, jak między aniołem i diabłem.Różnica między obserwacją a ocenianiem jest jak różnica między oddychaniem a kąsaniemBłędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością.Różnica między prawdziwymi a zafałszowanymi wspomnieniami jest taka, jak w przypadku biżuterii: to fałszywe klejnoty wyglądają na prawdziwe, bardziej błyszczą.Różnica między Demokracją a Dyktaturą jest taka, że w Demokracji najpierw się głosuje, a potem dostaje rozkazy; w Dyktaturze nie marnuje się czasu na głosowanie.Błędem jest sądzić, że różnica pomiędzy mądrością a głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym a młodością.