Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica jak między aniołem a diabłem.


między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-a-diabłem
henryk sienkiewiczmiędzypocałowaniemwielkiejmiłościpopędukrwijesttakaróżnicajakmiędzyaniołemdiabłemmiędzy pocałowaniempocałowaniem zz wielkiejwielkiej miłościpocałowaniem zz popędupopędu krwikrwi jestjest takataka różnicaróżnica jakjak międzymiędzy aniołemmiędzy pocałowaniem zpocałowaniem z wielkiejz wielkiej miłościmiłości a pocałowaniema pocałowaniem zpocałowaniem z popęduz popędu krwipopędu krwi jestkrwi jest takajest taka różnicataka różnica jakróżnica jak międzyjak między aniołemaniołem a diabłemmiędzy pocałowaniem z wielkiejpocałowaniem z wielkiej miłościwielkiej miłości a pocałowaniemmiłości a pocałowaniem za pocałowaniem z popędupocałowaniem z popędu krwiz popędu krwi jestpopędu krwi jest takakrwi jest taka różnicajest taka różnica jaktaka różnica jak międzyróżnica jak między aniołemmiędzy aniołem a diabłemmiędzy pocałowaniem z wielkiej miłościz wielkiej miłości a pocałowaniemwielkiej miłości a pocałowaniem zmiłości a pocałowaniem z popędua pocałowaniem z popędu krwipocałowaniem z popędu krwi jestz popędu krwi jest takapopędu krwi jest taka różnicakrwi jest taka różnica jakjest taka różnica jak międzytaka różnica jak między aniołemjak między aniołem a diabłem

Między pocałowaniem z wielkiej miłości a pocałowaniem z popędu krwi jest taka różnica, jak między aniołem i diabłem. -Henryk Sienkiewicz
między-pocałowaniem-z-wielkiej-miłoś-a-pocałowaniem-z-popę-krwi-jest-taka-różnica-jak-między-aniołem-i-diabłem
Różnica między obserwacją a ocenianiem jest jak różnica między oddychaniem a kąsaniem -Elias Canetti
różnica-między-obserwacją-a-ocenianiem-jest-jak-różnica-między-oddychaniem-a-kąsaniem
Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-między-mądrośą-i-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-i-młodośą
Różnica między prawdziwymi a zafałszowanymi wspomnieniami jest taka, jak w przypadku biżuterii: to fałszywe klejnoty wyglądają na prawdziwe, bardziej błyszczą. -Salvador Dali
różnica-między-prawdziwymi-a-zafałszowanymi-wspomnieniami-jest-taka-jak-w-przypadku-biżuterii-to-fałszywe-klejnoty-wyglądają-na-prawdziwe
Różnica między Demokracją a Dyktaturą jest taka, że w Demokracji najpierw się głosuje, a potem dostaje rozkazy; w Dyktaturze nie marnuje się czasu na głosowanie. -Charles Bukowski
różnica-między-demokracją-a-dyktaturą-jest-taka-że-w-demokracji-najpierw-ę-głosuje-a-potem-dostaje-rozkazy-w-dyktaturze-nie-marnuje-ę-czasu
Błędem jest sądzić, że różnica pomiędzy mądrością a głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym a młodością. -George Bernard Shaw
błędem-jest-sądzić-że-różnica-pomiędzy-mądrośą-a-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-a-młodośą