Między przyjaciółmi wszystko wspólne być powinno.


między-przyjaciółmi-wszystko-wspólne-być-powinno
eurypidesmiędzyprzyjaciółmiwszystkowspólnebyćpowinnomiędzy przyjaciółmiprzyjaciółmi wszystkowszystko wspólnewspólne byćbyć powinnomiędzy przyjaciółmi wszystkoprzyjaciółmi wszystko wspólnewszystko wspólne byćwspólne być powinnomiędzy przyjaciółmi wszystko wspólneprzyjaciółmi wszystko wspólne byćwszystko wspólne być powinnomiędzy przyjaciółmi wszystko wspólne byćprzyjaciółmi wszystko wspólne być powinno

Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane.Wszystko co pochodzi od władzy już powinno być zwalczone.W człowieku wszystko powinno być piękne; i twarz, i ubranie, i dusza, i myśli.Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.Chętniej rozsądzam sprawy między wrogami niż między przyjaciółmi, bo z przyjaciół w każdym razie jedna strona stanie się moim wrogiem, z wrogów jedna ze stron przyjacielem.Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem.