Między słowa­mi uk­ry­wa się praw­dzi­wy człowiek.


między-słowa­mi-uk­ry­wa ę-praw­dzi­wy-człowiek
filutkamiędzysłowa­miuk­ry­wa siępraw­dzi­wyczłowiekmiędzy słowa­misłowa­mi uk­ry­wa sięuk­ry­wa się praw­dzi­wypraw­dzi­wy człowiekmiędzy słowa­mi uk­ry­wa sięsłowa­mi uk­ry­wa się praw­dzi­wyuk­ry­wa się praw­dzi­wy człowiekmiędzy słowa­mi uk­ry­wa się praw­dzi­wysłowa­mi uk­ry­wa się praw­dzi­wy człowiekmiędzy słowa­mi uk­ry­wa się praw­dzi­wy człowiek

Praw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wa nauka człowieka ? to człowiek. -Pierre Charron
praw­dzi­wa-wie­dza-i praw­dzi­wa-nauka-człowieka- to człowiek
Słowa są orężem praw­dzi­wym, bez oszus­tw niedo­cenianym i za­nied­ba­nym je­dynym który po­winien fun­kcjo­nować lecz dla ludzi dla praw­dzi­wych ludzi a nie zwierząt. -Tyrezjasz
słowa-są orężem-praw­dzi­wym-bez-oszus­tw-niedo­cenianym-i za­nied­ba­nym-­dynym-który-po­winien-fun­kcjo­nować-lecz-dla-ludzi-dla
Teoria fan­tasty­ki, która mogłaby zde­finiować podział po­między tym, co praw­dzi­we, a tym, co zmyślo­ne, wniosłaby dużo do dzi­siej­szej kultury. -Stanisław Lem
teoria-fan­tasty­ki-która-mogłaby-zde­finiować-podział-po­między-tym-co praw­dzi­we-a tym-co zmyślo­ne-wniosłaby-żo
praw­dzi­wa wolność wro­ta między świata­mi no­we marzenie  -bez.odwagi
praw­dzi­wa-wolność-wro­-między-świata­mi-no­we-marzenie