Miła jest praca skończona.


miła-jest-praca-skończona
cyceronmiłajestpracaskończonamiła jestjest pracapraca skończonamiła jest pracajest praca skończonamiła jest praca skończona

Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Miło jest mieć pracę skończoną.Praca jest balsamem życia, praca jest źródłem cnót.Miłość jako praca jest prostytucją, jako zabawa - flirtem; a to, co jest naprawdę miłością, nie jest ani pracą, ani zabawą, jest czymś trzecim, równie dalekim od pracy, jak od zabawy.Spuście kurtynę, farsa skończona.Umiarkowanie i praca są prawdziwymi lekarzami człowieka: praca wzmaga apetyt, zaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go.