Miłe złego początki, lecz ko­niec żałosny.


miłe-złego-początki-lecz-ko­niec-żałosny
ignacy krasickimiłezłegopoczątkileczko­niecżałosnymiłe złegozłego początkilecz ko­niecko­niec żałosnymiłe złego początkilecz ko­niec żałosny

Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.Małe złego początki wzrastają z uporu.Początek złego słod­ki, ale ko­niec gorzki.Lecz początki, potem i leki nie pomogą.Miłe cudze kraje, lecz milsza ojczyzna.Masz więcej doświad­cze­nia - cel­ne są Twe rymy, Lecz jam ciekaw, ja­kież uda­ne ich początki były.