Miłością nikogo nie można zarazić.


miłośą-nikogo-nie-można-zarazić
ilia erenburgmiłościąnikogoniemożnazarazićmiłością nikogonikogo nienie możnamożna zarazićmiłością nikogo nienikogo nie możnanie można zarazićmiłością nikogo nie możnanikogo nie można zarazićmiłością nikogo nie można zarazić

Miłością ni­kogo nie można zarazić.Podobno szczęściem można zarazić się jak chorobą. Ale jakoś nie widać epidemii.Nie można nikogo utrzymać z jałmużny miłości.Nikogo przed śmiercią nie można nazwać człowiekiem szczęśliwym.Kto nikogo nie kocha, ten przez nikogo nie jest kochany.Jestem przekonany o jednym. Nie można pokochać nikogo, dopóki nie pokocha się samego siebie.