Miłość - is­tnieje tyl­ko jed­na praw­dzi­wa wiel­ka. Reszta to tyl­ko imi­tac­ja tej jedynej.


miłość- is­tnieje-tyl­ko-jed­na-praw­dzi­wa-wiel­ka-reszta to tyl­ko-imi­tac­ja-tej jedynej
stokrotka123miłość is­tniejetyl­kojed­napraw­dzi­wawiel­kareszta to tyl­koimi­tac­jatej jedynej is­tnieje tyl­kotyl­ko jed­najed­na praw­dzi­wapraw­dzi­wa wiel­kareszta to tyl­ko imi­tac­jaimi­tac­ja tej jedynej is­tnieje tyl­ko jed­natyl­ko jed­na praw­dzi­wajed­na praw­dzi­wa wiel­kareszta to tyl­ko imi­tac­ja tej jedynej is­tnieje tyl­ko jed­na praw­dzi­watyl­ko jed­na praw­dzi­wa wiel­ka is­tnieje tyl­ko jed­na praw­dzi­wa wiel­ka

Miłość ko­biety jest tyl­ko jed­na. To niep­rawda, że 
miłość-ko­biety-jest tyl­ko-jed­na-to niep­rawda-że każda-miłość-jest pier­wsza-praw­dzi­wa może-być-tyl­ko-raz-in­ne
W wie­czności Bożej is­tnieje tyl­ko jed­no: trwa­nie; w cza­sie is­tnieje tyl­ko jed­no: przemijanie. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
w wie­cznoś-bożej-is­tnieje-tyl­ko-jed­no-trwa­nie-w cza­sie-is­tnieje-tyl­ko-jed­no-przemijanie
Is­tnieje na świecie tyl­ko je­den człowiek, które­go pokochasz. Reszta to tyl­ko zaurocze­nia i życiowe błędy... -paulinaw
is­tnieje-na świecie-tyl­ko-­den-człowiek-które­go-pokochasz-reszta-to tyl­ko-zaurocze­nia-i życiowe-błędy
Miłość w przeszłości jest tyl­ko wspom­nieniem. Miłość w przyszłości jest tyl­ko ocze­kiwa­niem. Praw­dzi­wa miłość żyje w teraźniejszości. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
miłość-w przeszłoś-jest tyl­ko-wspom­nieniem-miłość w przyszłoś-jest tyl­ko-ocze­kiwa­niem-praw­dzi­wa miłość-żyje
praw­dzi­wy-mężczyz­na-nie is­tnieje-to-tyl­ko-zbiór-wy­magań-i ocze­kiwań-kobiet