Miłość sa­ma w so­bie jest 


miłość-­-w so­bie-jest nie-do pojęcia-ale-dzięki-miłoś-możemy-pojąć-wszystko
józef stanisław tischnermiłośćsa­maw so­biejest niedo pojęciaaledziękimiłościmożemypojąćwszystkomiłość sa­masa­ma w so­bieale dziękidzięki miłościmiłości możemypojąć wszystkomiłość sa­ma w so­bieale dzięki miłościdzięki miłości możemyale dzięki miłości możemy

Miłość małżeńska nie jest prostym dodaniem dwóch różnych miłości: miłości męża i żony, ale jest miłością, którą żyją dwie osoby, i która sprawia, że stają się one nie tylko jednym ciałem, ale nade wszystko jednym sercem i jedną duszą.Możemy pójść do nieba, Ale możemy poszu­kać włas­nych miejsc, A na­wet jeśli wy­bie­rze­my niebo, War­to swoją drogą doń dojść.Miłość jest pradarem. Wszystko inne, co darmo otrzymaliśmy, dzięki niej staje się darem.Ale miłości będzie dosyć. Wszystka miłość zwraca się do miłości, która ją zrodziła. Nawet pamięć nie jest potrzebna dla miłości. Jest kraj żywych i kraj zmarłych, a mostem między nimi jest miłość. I tylko ona przetrwa, tylko ona ma znaczenie.Wszystko może poczekać - ale nie miłość. Kto miłości każe czekać, obraża najważniejszego gościa w swoim domu.Chciałem miłości, a miłość mnie nie chciała, a po­dob­no jest miłością, kto­kol­wiek. Nie tracę wiary, bo miłość to al­bo za mało, al­bo już wszystko.