Miłość łatwiej znosi nieobecność lub śmierć niż zwątpienie lub zdradę.


miłość-łatwiej-znosi-nieobecność-lub-śmierć-ż-zwątpienie-lub-zdradę
andre mauroismiłośćłatwiejznosinieobecnośćlubśmierćniżzwątpieniezdradęmiłość łatwiejłatwiej znosiznosi nieobecnośćnieobecność lublub śmierćśmierć niżniż zwątpieniezwątpienie lublub zdradęmiłość łatwiej znosiłatwiej znosi nieobecnośćznosi nieobecność lubnieobecność lub śmierćlub śmierć niżśmierć niż zwątpienieniż zwątpienie lubzwątpienie lub zdradęmiłość łatwiej znosi nieobecnośćłatwiej znosi nieobecność lubznosi nieobecność lub śmierćnieobecność lub śmierć niżlub śmierć niż zwątpienieśmierć niż zwątpienie lubniż zwątpienie lub zdradęmiłość łatwiej znosi nieobecność lubłatwiej znosi nieobecność lub śmierćznosi nieobecność lub śmierć niżnieobecność lub śmierć niż zwątpienielub śmierć niż zwątpienie lubśmierć niż zwątpienie lub zdradę

O wiele łatwiej jest pisać powieści, niż nowele lub opowiadania.Pi­sarz stwarza wizję życia. Czy­tel­nik może ją przyjąć lub od­rzu­cić, po­kochać lub zniena­widzić. Jed­na obojętność niesie książce śmierć.Tylko jeszcze jedna niezbędna masakra kapitalistów albo komunistów, lub faszystów, lub chrześcijan, lub heretyków, a już znajdziemy się w złotej przyszłości.Serce kobiety cnotliwej jest o jedną strunę bogatsze lub uboższe niż serce innych kobiet; zależnie od tego zasługuje ona na bezgraniczny podziw lub na politowanie.Według ustaw najwyższych człowiek człowiekowi nigdy obojętny nie bywa: zawsze ten tego, a ten owego może zniecierpliwić lub pocieszyć, zgorszyć lub nauczyć, zabawić lub znudzić.Nie w porę może przyjść czkaw­ka, ok­res, śmierć lub sąsiad­ka. Ale nie miłość.