Miłość światło zapala nadzieja uczy czekać pomaleńku.


miłość-światło-zapala-nadzieja-uczy-czekać-pomaleńku
jan twardowskimiłośćświatłozapalanadziejauczyczekaćpomaleńkumiłość światłoświatło zapalazapala nadziejanadzieja uczyuczy czekaćczekać pomaleńkumiłość światło zapalaświatło zapala nadziejazapala nadzieja uczynadzieja uczy czekaćuczy czekać pomaleńkumiłość światło zapala nadziejaświatło zapala nadzieja uczyzapala nadzieja uczy czekaćnadzieja uczy czekać pomaleńkumiłość światło zapala nadzieja uczyświatło zapala nadzieja uczy czekaćzapala nadzieja uczy czekać pomaleńku

Czekać godzinę - to długo - jeśli miłość ma się tuż przed sobą. Czekać wieczność całą - to krótko - jeśli miłość jest w końcu nagrodą.nie mo­ge czekać bo wiesz, życie jest jak­by kruche troszkę jak ulu­biona por­ce­lana ma­my troszkę jak za­mek z pias­ku troszkę jak piek­na miłość więc wiesz nie mo­ge czekac spieszę sie na miłość do mo­jej ulu­bionej por­ce­lano­wo pias­ko­wiej miłości zwanej tytuł Miłość nigdy nie ustaje. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy: z nich zaś największa jest miłość.W pieluchach uczą nas muzyki, Szkoła nas uczy Cycerona, Świat uczy różnej gimnastyki, Ale rozumu uczy żona.Wszystko może poczekać - ale nie miłość. Kto miłości każe czekać, obraża najważniejszego gościa w swoim domu.Nadzieja - wiara, szczęście, nadzieja - to się wszystko ze sobą wiąże, a nadzieja pochodzi właśnie od szczęścia i od wiary.