Miłość bez samotności byłaby nieprawdą, samotność bez miłości rozpaczą.


miłość-bez-samotnoś-byłaby-nieprawdą-samotność-bez-miłoś-rozpaczą
jan twardowskimiłośćbezsamotnościbyłabynieprawdąsamotnośćmiłościrozpacząmiłość bezbez samotnościsamotności byłabybyłaby nieprawdąsamotność bezbez miłościmiłości rozpacząmiłość bez samotnościbez samotności byłabysamotności byłaby nieprawdąsamotność bez miłościbez miłości rozpacząmiłość bez samotności byłabybez samotności byłaby nieprawdąsamotność bez miłości rozpacząmiłość bez samotności byłaby nieprawdą

Gdzie jest małżeństwo bez miłości, tam będzie miłość bez małżeństwa. -Benjamin Franklin
gdzie-jest łżeństwo-bez-miłoś-tam-będzie-miłość-bez-łżeństwa
Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł. -Piotr Skarga
wiara-bez-dobrych-uczynków-jest-jak-drzewo-bez-owocu-miłość-jako-matka-bez-dzieci-modlitwa-jako-ptak-bez-skrzydeł
Nie ma wiary bez miłości. Wiara bez miłości przeobraża się w jakieś wierzenia. -Gabriel Marcel
nie-wiary-bez-miłoś-wiara-bez-miłoś-przeobraża-ę-w-jakieś-wierzenia
Miłość bez zmysłów to włócznia bez żelaza, to puchar bez wina. -Władysław Syrokomla
miłość-bez-zmysłów-to-włócznia-bez-żelaza-to-puchar-bez-wina