Miłość bez upo­mina­nia nie jest miłością.


miłość-bez-upo­mina­nia-nie jest miłośą
talmudmiłośćbezupo­mina­nianie jest miłościąmiłość bezbez upo­mina­niaupo­mina­nia nie jest miłościąmiłość bez upo­mina­niabez upo­mina­nia nie jest miłościąmiłość bez upo­mina­nia nie jest miłością

Dziś miłość jest - tyl­ko miłością, wróćmy do czasów gdy miłość była - aż miłością. -Nicole
dziś-miłość-jest - tyl­ko-miłośą-wróćmy-do czasów-gdy-miłość-była- aż miłośą
Miłość jest uczu­ciem zaz­dros­nym i ty­rańskim; wówczas się tyl­ko za­dowo­li, gdy przed­miot kocha­ny poświęci mu wszys­tkie swe upo­doba­nia i namiętności. -Ninon de Lenclos
miłość-jest uczu­ciem-zaz­dros­nym-i ty­rańskim-wówczas ę-tyl­ko-za­dowo­li-gdy-przed­miot-kocha­ny-poświę-mu wszys­tkie-swe
Świat jest niczym. Miłość go uk­ształto­wała. Świat zni­ka bez śla­du. To, co zos­ta­je, jest miłością. -Jeanette Winterson
Świat-jest niczym-miłość go uk­ształto­wała-Świat zni­ka-bez-ś­-to co zos­­-jest miłośą
Każde głębsze uczu­cie pro­wadzi do cier­pienia. Miłość bez cier­pienia nie jest miłością. -Jan Twardowski
każde-głębsze-uczu­cie-pro­wadzi-do cier­pienia-miłość bez-cier­pienia-nie jest miłośą