Miłość bez upo­mina­nia nie jest miłością.


miłość-bez-upo­mina­nia-nie jest miłośą
talmudmiłośćbezupo­mina­nianie jest miłościąmiłość bezbez upo­mina­niaupo­mina­nia nie jest miłościąmiłość bez upo­mina­niabez upo­mina­nia nie jest miłościąmiłość bez upo­mina­nia nie jest miłością

Dziś miłość jest - tyl­ko miłością, wróćmy do czasów gdy miłość była - aż miłością.Miłość jest uczu­ciem zaz­dros­nym i ty­rańskim; wówczas się tyl­ko za­dowo­li, gdy przed­miot kocha­ny poświęci mu wszys­tkie swe upo­doba­nia i namiętności.Miłość to smu­tek i szczęście Z Miłością spot­kasz się wszędzie * Miłość to uśmiech i łzy A jed­nak Miłość to Ty* Z Miłością jest jak z pogodą... Raz świeci Słońce,a raz pa­da deszcz... A jed­nak Miłość ma w sobie... Pa­rasol na gorzki dzień...Świat jest niczym. Miłość go uk­ształto­wała. Świat zni­ka bez śla­du. To, co zos­ta­je, jest miłością.Każde głębsze uczu­cie pro­wadzi do cier­pienia. Miłość bez cier­pienia nie jest miłością.Słowa