Miłość bez wielkiej czci to tylko pożądanie; przyjaźń bez szacunku to towarzyski popęd.


miłość-bez-wielkiej-czci-to-tylko-pożądanie-przyjaźń-bez-szacunku-to-towarzyski-popęd
feliks chwalibógmiłośćbezwielkiejczcitotylkopożądanieprzyjaźńszacunkutowarzyskipopędmiłość bezbez wielkiejwielkiej czcitylko pożądanieprzyjaźń bezbez szacunkutowarzyski popędmiłość bez wielkiejbez wielkiej czciczci to tylkoprzyjaźń bez szacunkuszacunku to towarzyskimiłość bez wielkiej czciwielkiej czci to tylkoczci to tylko pożądaniebez szacunku to towarzyskiszacunku to towarzyski popędbez wielkiej czci to tylkowielkiej czci to tylko pożądanieprzyjaźń bez szacunku to towarzyskibez szacunku to towarzyski popęd

Dziwne uczucie ta miłość - nie może się zrodzić bez szacunku, a jednak go przeżywa.Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonemPamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie [...]Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł.Miłość bez zmysłów to włócznia bez żelaza, to puchar bez wina.