Miłość bez wza­jem­ności zaw­sze jest najsilniejsza.


miłość-bez-wza­jem­noś-zaw­sze-jest najsilniejsza
stefan kisielewskimiłośćbezwza­jem­nościzaw­szejest najsilniejszamiłość bezbez wza­jem­nościwza­jem­ności zaw­szezaw­sze jest najsilniejszamiłość bez wza­jem­nościbez wza­jem­ności zaw­szewza­jem­ności zaw­sze jest najsilniejszamiłość bez wza­jem­ności zaw­szebez wza­jem­ności zaw­sze jest najsilniejszamiłość bez wza­jem­ności zaw­sze jest najsilniejsza

Nie ma nic bar­dziej nies­pra­wied­li­wego niż nieod­wza­jem­niona tęskno­ta. To na­wet gor­sze niż nieod­wza­jem­niona miłość. -Janusz Leon Wiśniewski
nie- nic-bar­dziej-nies­pra­wied­li­wego-ż-nieod­wza­jem­niona-tęskno­-to na­wet-gor­sze-ż-nieod­wza­jem­niona-miłość
O wza­jem­ności: Wyższa for­ma egocentryzmu. -Marcin Kossek
o wza­jem­noś-wyższa-for­-egocentryzmu
JA­KI JEST CY­TAT PŁYNĄCY PROS­TO Z TWO­JEGO SER­CA? (Facebook)
ja­ki-jest-cy­tat-pŁynĄcy-pros­to-z two­jego-ser­ca-facebook-bez-miłoś-jesteśmy-dla-siebie-ężarem-miłość-spra­wia-że ę
Na­wet od­wza­jem­niona miłość jest straszliwa. -Andre Maurois
na­wet-od­wza­jem­niona-miłość-jest straszliwa
To miłość stała się dla nas in­spi­racją dla tworze­nia so­bie wza­jem­nie piękniej­sze­go życia. -Karolciia
to miłość-stała ę-dla-nas-in­spi­racją-dla-tworze­nia-so­bie-wza­jem­nie-piękniej­sze­go-życia
Miłość bez wzajemności zawsze jest najsilniejsza. -Stefan Kisielewski
miłość-bez-wzajemnoś-zawsze-jest-najsilniejsza