Miłość bez zmysłów to włócznia bez żelaza, to puchar bez wina.


miłość-bez-zmysłów-to-włócznia-bez-żelaza-to-puchar-bez-wina
władysław syrokomlamiłośćbezzmysłówtowłóczniażelazapucharwinamiłość bezbez zmysłówwłócznia bezbez żelazapuchar bezbez winamiłość bez zmysłówzmysłów to włóczniawłócznia bez żelazapuchar bez winabez zmysłów to włóczniazmysłów to włócznia bezmiłość bez zmysłów to włóczniabez zmysłów to włócznia bezzmysłów to włócznia bez żelaza

Niedziela bez pieniędzy jest jak msza bez wina.Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł.Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli.Wskażę ci środek, który wzbudza miłość bez lęku, bez ziół i bez żadnego czarodziejskiego zaklęcia: jeśli chcesz być kochany, kochaj.Wskażę Ci środek, który wzbudza miłość bez lęku, bez ziół i bez żadnego czarodziejskiego zaklęcia. Jeśli chcesz być kochany, kochaj.Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz.